sakya tasi choling
Szakja vonal Buddha Képanyag Tanitások Idézetek Linkek
 
Szakja Pandita  (Kunga Gyalcen) a Szakja vonal egyik alapítója.Manjushri emanációjaként született 1182–ben.
Buddhista, és nem buddhista fiIozófiat, logikát, kö1tészetet, asztrológiát és művészetet, valamint szanszkritot és tantrát tanult több indiai, nepáli, kashmiri és tibeti mestertől. Rendkívüli tudásának köszönhetően elnyerte az indiai pandit rangot és címet. Összesen 114 vallási művet írt, köztük”A helyes felismerés logikájának kincsé"-t ami az egyetlen olyan tibeti írás, amelyet valaha szanszkritra lefordítottak.
Elérte a tökéletes Megvilágosodást Akshóbja Buddha birodalmában és jelenleg ott, a keleti égtájon tartózkodik, mint Buddha Vimalashri.

 

Az elmélkedö Nyimo Gomcsen kérdései és Szakja Pandita válaszai


Tisztelettel leborulok a Szent Guru lábaihoz!
Nyimo Gomcsen-nek - a hűséggel és szellemi ambicióval telitett elmélkedönek, aki komoly elhatározással gyakorol - írta a Dicsö Szakja Pandita a következö sorokat: A kérdéseidre válaszolva

Mi a lemondás oka?
Annak a tudása, hogy a létezés körforgása mentes minden lényegiségtől.

Mi a szükséges feltétele ennek a lemondásnak ?
Látni a létezés körforgásásának  tökéletlen voltát.

Mikor beszélhetünk lemondásrol ?
Ha lelkileg elfordulunk a Nyolc Világi Dologtól.

Mi a lemondás jele ?
A Nyolc Világi Dolog nem gyakorol ránk hatást, még akkor sem, ha talákozunk velük.

Mi az ismértetőjele az egy életen belül elért Megvilágosodásnak ?

Megszabaditani a testet az öregedéstől és a haláltol, és megvalósitani Buddha Négy Testének a természetetét.

Mi a semleges akció?
A semleges akció az, amely nem hoz létre sem jó, sem rossz eredményt.

Mi az érdemek felajánlása ?
.
Ami átalakítja az erény oksági eredetét bármely végeredményre, amit kivánunk.

Mi az ima ?
Sóvárogni a szellemi gyakorlatok jótékony eredményeiért.

Mit a jelentenek a kedvező hatást kiváltó versek ?
Különleges szavak, amelyek jó eredményeket hoznak az igazság áldása által.

A tudat természetének realizálásakor teljes a Tanítások Három Gyűjteményének és Tantra Négy Rendszerének a megértése ?
Két realizáció van: a tudat ürességének realizálása, és a felmerülő jelenségek és a tudat üressége egységének realizálása. A tudat ürességének realizálásakor az ember még nem fogja fel teljesen Tanítások Három Gyűjteményének és Tantra Négy Rendszerének értelmét. Az ilyen realizációval eléri a Shravaka szintjét, de mivel  az egyik végletbe esik - csak az ürességet realizálja, igy nem fogja fel a Mahajána tanítás értelmét. Ezt állítja minden Mahajána Szutra és Tantra. A felmerülő jelenségek és a tudat üressége egységének megértésénél az ember nem követi el a legkisebb tévedést sem. Ezért ez az erkölcs alapja, így a Vinajana Gyüjteménye beteljesül. Mivel a Hősies Szamadhi és minden egyéb koncentrációs állapot felmerül ezen realizáció által,  a Szutrák Gyüjteménye beteljesül. Mivel megért  minden megismerhetőt - a formáktól a Mindentudó Szellemig - az Abidharma Gyüjteménye beteljesül. És a speciális külső és belső függőkapcsolatú események megértése által a Tantrák Osztálya beteljesül.

Teljes a Három Drágaság az ember tudatában ?
A Három Drágaság nem teljes a tudat puszta ürességében és az üresség megértése által. A felismerés és tudat üressége egyesülésében a Három Drágaság magjai teljesek. Ha helyesen realiázljuk ennek az egyesülésnek az értelmét, a Három Drágaság tökéletesen jelenik meg.

A Guru vagy a Meditációs Istenség által érjük el a Legmagasabb Sziddhit ?
Külön, egymástol elválasztva, egyik által sem. Sokkal inkább  a Guru, a Meditációs Istenség, a három korszak Buddhái, a saját tudatunk és a Szamszara és Nirvána elválaszthatatlan egységének realizálása által.

Mitől lesz valaki az igazi Gurunk ?

Az igazi  Gurunk az, akitől a helyes módon kapjuk meg a négy meghatalmazást, a Tantra szabályai szerint. Az a tanító, akitől nem kaptunkilyen meghatalmazást - akármilyen jó ember is - csak nevében a Gurunk. Például, ha valakitől megkaptuk a szerzetesi felszentelést, ő az igazi Apátunk, de az nem, aki nem szentelt fel minket. És még ha valakit "Apátnak" is hívunk, ö csak névben az. Tehát "meghatalmazás adása nélkül nincs Guru. Szerzetesi felszentelés nélkül nincs Apát. Tanok nélkül nincs erények folyamatossága. Menedékvétel nélkül az ember nem vallásos személy". Ez a fenti sorok értelme.

Lehetséges meghallgatás, elmélkedés és meditáció Buddha egy megnyilatkozása alapján?

Buddha egy megnyilatkozására támaszkodva gyakorolhatja az ember a meghallgatást, az elmélkedést és a meditálást. Az ilyen megnyilatkozás természete a Tathagata megvilágosodott aktivitása.

Buddha tanai közül melyek mélységesek?
Figyelembe véve a tanítványok egyéni képességeit az összes tanítás mélységes. Másfelől, általában csak a Tantra tanításai elég mélységesek minden tanítvány számára.

Egy Buddha az, aki realizálja  tudatának az ürességét ?

Aki csak az ürességet realizálja az nem Buddha. Ha valaki megért minden megismerhetöt, ő teljesen megvilágosodott. Továbbá két módja van a megértésnek: annak a megértése, hogy nincs egy végső (önmagában, önmagától) létezö jelenség realizálása, és minden közönséges értelemben létezö jelenség megértése.

Állítja
Ön, hogy egy realizált személy ?
Mivel nem teljesen realizáltam minden jelenséget, nem állítom magamról, hogy realizált személy vagyok. De mivel birtoklom a Tudás Öt Síkját, a közönséges igazság viszonylatában állítom magamról, hogy Pandita vagyok.

Van valaki a tanítványai között aki megismerte a tudat valódi természetét ?

Úgy gondolom, hogy tanítványaim közül senki nem realizálta a tudat végső természetét, de sok van, aki jártas a konvencionálisan létező jelenségekben. A tudat természete önvaló nélküli, mi található akkor a tudat felismerésekor ?

Ha nem ismerjük fel a tudatot, csak időleges boldogságot érünk el, még akkor is ha érdemeket halmozunk ?

Ha nem realizáljuk a tudat létezésének a módját -az üresség jelentését- az érdemek felhalmozása által nem érhetjük el a Felszabadulás gyönyörét. Habár ez oka lehet a Létezés Körforgása Csúcs-gyönyörének, az érdemek felhalmozása még nem a tökéletesség. Másfelől, hogy lehet valaki Buddha, ha csupán a tudat ürességét realizálja, de nincs ismerete a megismerhetőről? Ha ez lehetséges lenne, akkor lennének Buddhák a Sravakák Nirvánájában, akik számára egyedül az üresség megvalósítása létezik, és az üres térben is lennének Buddhák. De hogy lehetnének ott Buddhák? Tehát a Szutrák és Tantrák állítása szerint a Buddhaság az összes megismerhető objektum megismerése által, és annak a realizálása által jön létre, hogy semminek nincs oly önmagában létező természete, amit realizálni lehetne; más szóval az a felismerés, hogy nincs mit felismerni.

Mely ponton válik bizonyosssá, hogy az ember eléri a Megvilágosodást ?
Egyesek csak a tudat ürességét realizálják, de nem tökéletesítették a gyakorlatok Módszer-minőségeit. Másoknál meg vannak ezek a minőségek, de nem realizálják a tudat ürességét. Vannak olyanok, akik elérték mindkettőt, de nem képesek a Módszer-gyakorlatait a tudásukkal vezetni. Másoknak vannak egyéb képességeik, de nem képesek a Tiszta Megjelenést kifejleszteni, mivel hiányzik náluk a vonal áldása. Így, attól tartok, hogy messze vannak a Budhha állapottól. Mivel nekem számos ilyen tulajdonságom van, remélem elérem a Buddhaságot, de nem a gyors eszközökkel.

Ki az ön Gyökér Guruja ?

Gyökér Gurum a Nagy Szakjapa Drakpa Gyaltsen, a Vadzsradhara, aki a három idő Tathagatái testének, beszédének és tudatának a természete.

Miért ö Gyökér Guruja ?

Ö adta meg nekem a váza négy meghatalmazását és így tovább; ő mutatta meg nekem a Kifejlesztő Szakasz négy útját; ő fejtette ki a Négy Test függő kapcsolatait, belelértve a Emanáçió Testet stb. Röviden, őt tekintem a Gyökér Gurumnak, mivel Buddha Szutra és Tantra tanításai szerint gyakorol, és egy tökéletesen megvilágosodott lény módjára cselekszik.
Másfelől, aki nem Buddha tanai szerint adja meg a meghatalmazást, nem mutatja meg az Utat, nem fejti ki a függő kapcsolatokat; annak a tanitásai csak a Sharava fokozatig terjednek, még akkor is ha felismerte a tudatot és akármennnyi érdemet halmozott is fel.
Az ilyen személy nem alkalmas arra, hogy úgy tekintsék, mint egy Mahajána gyakorló Gyökér Guruját, mivel ez nem a Mahajána Út. Tehát az úgynevezett Egyesülés (sDud pa) szintről visszacsúszik a Shravakák Módszer nélküli puszta Bölcsesség szintjére". Így, aki kis hangsúlyt fektet a Módszer-re és nagy hangsúlyt a Bölcsességre, ő lecsúszik a Shravakák Nirvána szintjére.

Melyik a Megvilágosodáshoz vezetö rövidebb út: a tanult pandita vagy a "kuszulu" útja?
Általában véve a kuszulu aktivitásai tisztátalanok. Kuszali azt jelenti "erényes személy". Vannak kuszalik, akik nem Buddha útját követik; és vannak panditák is, akik nem követik az ösvényt. Egyik sem válik Buddhává. Vannak Buddhista kuszalik és panditák. Közöttük vannak, akik a Tökéletesség Járművét követve elérik a Buddhaságot három megszámlálhatalanul hosszú eon alatt -amely hosszú idő. Vannak tantrikus panditák és kuszalik, akik létrehozzák a biztos belső függő kapcsolatot, ezáltal gyorsan érik el a Megvilágosodást.
Úgy mondják, a pandita feladata, hogy elsajátítsa a belső és külső síkok tudását.  Azt is mondják, hogy a kuszali - elvetve minden külső dolgot - teljesen a belső gyakorlatainak szenteli magát. Ahhoz, hogy tökéletes Megvilágosodást érjen el, először jártas lesz minden megismerhető tárgy  megismerésében, és a meghallgatás és az elmélkedés által ledönti a hibás feltevéseket. Azután a Szamadhit választja alapvető gyakorlatának, és a meditáció által dönti le a hibás feltevéseket, így eléri a Belelátás Dharmáját. Ezen a módon az ember fokozatosan éri el a Megvilágosodást.
Ezért szükséges mind panditának, mind kuszalinak lenni. Ha a két megközelítést külön választjuk, a pandita közelebb van a Buddhasághoz. Erre valaki talán kifogásolhatná, idézve az Ékszerek Halmaza szutrát: " ha valaki csak egy percig meditá nagyobb az érdeme, mintha tíz eonon át hallgatná a mások által kifejtett tanokat". Úgy gondolom, ebben semmiféle ellentmondás nincs. Az idézet értelme, hogy a meditáció ilyen óriási érdemmel jár, ha az ember már ismeri a meditáció tárgyát; de ilyen ismeret nélkül, hogy is lehetne valaha ilyen eredménye?
A Vinajana szent írásai is azt mondják, hogy ne vonulj el remetelakba meditálni, amíg a Tanítások Gyűjteményét meg nem értetted.
A Fenomenológia Kincsestára is azt állítja : "Felruházva a helyes meghallgatással és elmélkedéssel szenteld magad a meditációnak."  Árja Déva is ezt állítja:  "a konvencionális valóságra támaszkodás nélkül nem realizálhatjuk az abszolút valóságot. Az abszolút valóság realizálása nélkül nem érhetjük el a Megszabadulást." Tehát, minden Szutra sűrűn hangoztatja, hogy a Dharma bizonyos részeinek hallgatása által megszabadulunk bizonyos akadályoktól. Ezért, ha a meghallgatás és az elmélkedés megszabadít, igy ezt követően tanácsos meditálni. Csodálatos dolog, hogy te megmaradsz a szemlélődésnél; és én úgy gondolom, hogy jó lenne, ha folytatnád erőfeszítéseidet a Tantrikus úton.
Realizálom, hogy a realizált személy (te magad) kérdéseire adott válaszoknak nincs realizációja; és megértem, hogy nincs megértés; és tudom, hogy nincs mit tudni.

Ezzel végződnek válaszaim az elmélkedő Nyimo Gomchen kérdéseire.

A magyar forditás forrása :The Questions of the Contemplative Nyimo Gomchen and the Responses of Sakya Pandita kiadatlan fordítása, mely Láma Tashi Namgyal készített B. Alan Wallace (Gelong Dzsampa Kelszang) útmutatásával a Szakja Thubten Kunga Chöling-ben, Viktóriában 1984. augusztusában.

 

Vissza a Tanitásokhoz

sakya logo

Főoldal   Kapcsolat
     

sakya